Đã đóng

Copy information from some websites

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1418 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need someone to copy information from some websites. Health

While consuming alcohol in small amounts has its health benefits, using alcohol as an escape from daily social and work pressures could lead to harmful effects. Consuming alcohol more than the body can endure can pave the way for devastating health conditions, including permanent damage to the liver.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online