Đang Thực Hiện

Copy information from some websites

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: copy website need login, copy editing need bid, copy site need log, information website copy excel, excel macro websites information, information forms copy paste

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14391908

Đã trao cho:

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹900 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1150 cho công việc này

asingh2789

Dear Sir, Please consider us for your project ,we deliver the best services in the stipulated time. We are a team of MBA&software engineers with a flair for writing high SEO content with excellent command over Ms off Thêm

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
pritacs

I'm good at internet research

₹1150 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0