Đã hoàn thành

Embed YouTube videos into my site -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ftthushara với giá ₹850 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need someone to copy information from some websites. I need someone to embed YouTube videos into my site.

Just copy and paste URL

Select category

Give sutable title or replace the same title

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online