Đã đóng

[url removed, login to view] a global health and fitness brand needs some researchers.

Dự án này đã được trao cho Gummi9806 với giá £150 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

[url removed, login to view] a global health and fitness brand needs some researchers.

I need 1 to 4 people to research several topics for me. (Budget is per person)

Topics will include but are not limited to:

- identify and find the most appropriate contact details of high level athletes.

- research and list other fitness platforms for analysis

- search social media for high profile pages related to fitness and sport.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online