Còn mở

Gather contact information and fill Google sheet.

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $323 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

Given a constantly updating list of companies, find contact information (name, title, email and company phone) and enter the gathered information into a Google sheet.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online