Đã hoàn thành

List of 200 ceos and directors contact details of Electronics firm in the UK.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nasirmirdha với giá £10 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need a List of 200 ceos and directors contact details of Electronics firm in the UK. Deadline is 2 hours.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online