Còn mở

Menyalin informasi dari beberapa website

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là Rp1555555 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp300000 - Rp2500000 IDR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Menyalin informasi dari beberapa website Menginput data atau entry data

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online