Đã đóng

Power point-Statistics

Dự án này đã được trao cho sanjibsahanew với giá $60 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 AUD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Please find the attached file for more details.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online