Đã đóng

Research the best PK3 Schools in my Area

Dự án này đã được trao cho SagaWriters với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Greetings,

I am planning to put my 2 year old daughter into PK3. It's a pre-school for 3 year old kids. I would like a freelancer to research my local area for the best schools and the reason why these schools are considered the best. I also need pricing, scheduling and any additional information available. Meals, snack and daily activities for their students, etc.. The more information the better. This information needs to be delivered in a word or excel document. Need the top 3 schools out of 5 - 10 schools closest to my area.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online