Đã đóng

Search the Web for merchant database in New Zealand

Dự án này đã được trao cho HongGiang với giá $100 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I would like a list of all the building merchants in New Zealand.

List contact info for ALL branches of Placemakers, Mitre10, ITM, Carters & Bunnings

Here are some suggested sites to gather the information:

1 - [url removed, login to view]

2 - [url removed, login to view] (I found this a bit difficult - you may like to search [url removed, login to view])

3 - [url removed, login to view]

4 - [url removed, login to view]

5 - [url removed, login to view]

Feilds required where information is available:

Company Name

Company Phone Number

Company Website / home page

Company Address 1

Company Address 2

Company City

Company Postcode

First Name

Last Name

Email Address

Mobile Number

I have attached a sample of the first 5 contacts i could find and how I want it prepared.

Any questions please ask...

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online