Đã đóng

Vertical wall printer manufacturing consultant

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹243828 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are looking for the team or a person who will provide us architecture , design and prototype for printer and work with us closely to manufacture vertical wall printer. Complete manufacturing cycle should be handled until 1 successful production of printer. The whole design n printer rights will be reserved by our company. Printers for reference can be seen on google zeescape wall printer , vertical ink etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online