Đã đóng

I need a list of Twitter profiles with a high number of followers

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €101 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hello,

I need a list of twitter users with a high number of followers, the bigger the list the better.

An example of how the list might look:

-a list of the top 2000 twitter profiles (by number of followers) by country

-a list of twitter profiles between [url removed, login to view] and 1million followers (the bigger the list the better)

-a list between 1 million and 10million followers (the bigger the better)

NOTE: When you bid please provide the number of profiles you would be able to provide and in what format (one of the 3 mentioned above or any other).

Also please give a rough price for the list you'll be providing.

P.S. It's a plus if the lists will only contain people (public figures, celebrities etc.) and exclude brands/companies.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online