Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13127854

Đã trao cho:

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $403 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0