Đã đóng

Do some data entry

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €127 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Information von einigen Websites kopieren Daten (Zahlen) aus dem Web gezielt ziehen und nach Vorgabe verarbeiten (verrechnen). Ergebnisse tabellarisch ausgeben und in einer Datenbank (noch zu erstellen) eintragen. Regelmäßig durchführen und zeitabhängig speichern.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online