Đã Hủy

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13449798

Đã trao cho:

ZorCocuk

I'd like to be hired because your advertisement looks like attractive for me! I am here for fulfill your request. Thank you.

$166 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0