Đã đóng

Do some data entry

Dự án này đã được trao cho masfean với giá Rp1555555 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp300000 - Rp2500000 IDR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Menyalin informasi dari beberapa website Apabila diminta untuk mencari sebuah topik yang diperlukan kan , saya akan mencari artikel tersebut membacanya dan langsung merangkumnya . Agar saat anda membaca langsung dari inti topik tersebut .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online