Do some data entry

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách Rp100000 - Rp300000 IDR
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

Saya dapat menyalin informasi dari beberapa website dan mengemas informasi tersebut menjadi informasi yang sangat akurat dan menarik

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online