Đã Đóng

Do some data entry

5 freelancer đang chào giá trung bình Rp186000 cho công việc này

Khanafzal026

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp150000 IDR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jivani786

Yang terhormat Beri aku kesempatan untuk pekerjaan ini. Terima kasih.

Rp200000 IDR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bashartono

Saya akan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, Pekerjaan saya usahakan bisa lebih cepat daripada yang saya ajukan.

Rp200000 IDR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ankurshresth

A proposal has not yet been provided

Rp130000 IDR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0