Đang Thực Hiện

Do some data entry

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹19444 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹13888 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chiragsingh2310

I can work only for 8hr a day n I can complete the job within the given period of time n there should be no investment on the project

₹16666 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0