Đã Đóng

Do some data entry -- 3

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14086892

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mistymondal2016

Around 3+ years of Data Entry, Data Processing, Web Search, Excel, Data Analysis and Web Design and Maintenance experience. I always focus on good quality and strict deadline.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jkke

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ARIFUL2050

Hi Dear, I read your job description. I'm understanding your requirement for this job. I've more than 3 years experience in related field. I've experience in Data entry, virtual assistant,Internet Research,Copy typ Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0