Đã Đóng

Do some data entry -- 3

6 freelancer đang chào giá trung bình Rp208333 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp250000 IDR trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
piupriyamg

A proposal has not yet been provided

Rp150000 IDR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp150000 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
iamawi

- Relevant Skills and Experience - Proposed Milestones Rp250000 IDR - -

Rp250000 IDR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp200000 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0