Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. Copy and pasting

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: data entry copy pasting, data copy pasting, copy pasting data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14404468

Đã trao cho:

mehullala

I can conduct it within a week or less and in less budget. Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹1450 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0