Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. My name is shahanaz beum

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: need architect building montreal, need professional marketing, data entry company website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14681414

Đã trao cho:

mubeen338

i can do this for you suing an legal sources of copy writing :) Relevant Skills and Experience i know how to give references and ow to make content efficient after copying it . Proposed Milestones ₹27777 INR - 2

₹27777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹20139 cho công việc này

₹12500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0