Đã đóng

I would like to hire a Research Analyst

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £118 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I work for a swimming pool design company and as part of a review and competitive analysis of stainless steel swimming pools I need to get access to the actual wording/terms of the warranties or guarantees offered by a group of specific companies who manufacture stainless steel panels and components for use in assembling a swimming pool. The companies are Proteus and Myrtha Pools based in Italy, Morgan Bros trading as Metal Solutions Limited based in England, Natare Pool Corporation based in US, Astral Pools based in Spain and Bradford Pools. These companies do not seem to make the precise terms or scope of their warranties/guarantees available.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online