I would like to hire a Research Analyst

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

I need a research proposal for a study I want to do looking at increasing young African American gay males knowledge on HIV testing prophylactic treatment and linkage to care. The goal is to use a social media platform to provide peer teaching about HIV testing , prophylactic treatment and linkage to care. The will be a video that what of their peers and a pre and post testing will be administered to see if their knowledge have increased after watching the video

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online