Đã đóng

SAP Business one consultant/ restore back up databases/ errors 2017 numbering

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $22 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We work with an old SAP Business one version which gives problems with 2017 numbering (invoices/bookings/purchase invoices etc). Perhaps should our back up be re installed as well. We need a consultant to investigate the error code and fix the problem of numbering (invoice numbering/ booking 2017 etc).

You can work remote and log into our server. Who can help me out??

Best Alwin

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online