Đã đóng

SAP: INCLUDE IN MIRO STANDARD SAP CLASS CL_GUI_PDFVIEWER

Dự án này đã được trao cho vishnu5894 với giá €555 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Include in MIRO transaction standard SAP class CL_GUI_PDFVIEWER to display a PDF related to the document in GOS with a URL to the Document Management System (DMS).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online