Đã hoàn thành

Multivariate Analysis Topics: 1- Exploratory Factor Analysis. 2- Tests for two mean vectors. 3- Discriminant Analysis for two groups. - 21/04/2017 15:03 EDT

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Jack201307 với giá $65 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Topics:

1- Exploratory Factor Analysis.

2- Tests for two mean vectors.

3- Discriminant Analysis for two groups.

In Proposal file, there are simple Description for the data, two Questions, and Steps for Statistical analysis to answer these two questions.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online