Đã đóng

German Article Writing

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $57 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We are looking for native German content writers for the gaming sites. The content includes casino reviews, games reviews and blog articles (sometimes spin). Expertise in SEO and gaming industry is preferable, but not obligatory.

We need writers for long-term ongoing projects.

The rates are discussed individually according to the writer’s competence.

We are waiting for those who can provide quality content in compliance with requirements and time frames. If you are the one, welcome to our friendly team!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online