Đã đóng

Google Maps - business visibility

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $54 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hi,

I need better business presence on Google Maps.

business name in New york city : MRTA Design Construction my current website [url removed, login to view]

We do the following, key words, tags:

Custom Millwork

Wood Works

Custom Furniture

Stairs

Custom Stairs

Custom Kitchens

Stone and Tile installation

Wood Works

General Construction

Contractor

Shop Drawings

Renovation Remodeling: Bathroom, Kitchen, Home, Apartment

Custom Steel Work Fabrication

Let me know what can you do, give me a sample of similar work.

Cost?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online