Đã hoàn thành

Increase website's PageSpeed Insights score

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Softinfoline với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

ONLY EXPERIENCED SEO PROFESSIONALS!

I need to outsource fixing PageSpeed Insights score to someone who is capable of doing it quickly and effectively.

Our website has just been finished by the developer and i need some help while i'm taking care of other things.

Both mobile and desktop scores are low (25 and 35 accordingly), we need to go above 90, ideally 95-100.

Website URL is [url removed, login to view] (masked with bitly).

If you do well, more jobs like this guaranteed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online