Ongoing SEO

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 41

Mô Tả Dự Án

I am looking to hire someone to perform regular SEO services for my website. I just let my last SEO guy go after spending a lot and having my traffic decrease. Specifically, I am looking for backlinks and keyword suggestions. I want to start with a small budget ($100 per month) but will increase it if you do a good job. Ideally, I'd like to work with my hire for many years to come.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online