Đã đóng

Other -- 2

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $36 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

have created a new channel for children's learning videos for ages infants to age 4. I need help in promoting new YouTube channel. I need someone who can help give me 360 degrees support on social media as well as rank videos so that they get maximum views. please submit a detailed proposal. please note that we are new and are hence looking for result oriented support. the better we perform the longer a freelancer may continue to promote our channel

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online