SEO my Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 98

Mô Tả Dự Án

SEO for 5-10 keywords, I already have knowledge but want to see if work can be done for 4-5 hours one time SEO add keywords based on that just have report no long term analytics. Just one time SEO based on 5-10 keywords and print report, I have software to produce but want to have a dedicated person who can do this for clients who do not want ongoing SEO just one time based on words they want to use and a printed report.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online