Đã đóng

SEO my Website

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $101 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

SEO for 5-10 keywords, I already have knowledge but want to see if work can be done for 4-5 hours one time SEO add keywords based on that just have report no long term analytics. Just one time SEO based on 5-10 keywords and print report, I have software to produce but want to have a dedicated person who can do this for clients who do not want ongoing SEO just one time based on words they want to use and a printed report.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online