Đã hoàn thành

Skaf Trafik til min Hjemmeside

Dự án này đã kết thúc thành công bởi HireSEOExperts với giá €50 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need a 301 re-direct from an old webshop to a new webshop. It has 7000 goods and when you make a site search it has [url removed, login to view] hits. It needs to be done ASAP. Here is the site: [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online