Website Load Speed!

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 51

Mô Tả Dự Án

i want optimization for me website, load time etc,

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online