Còn mở

google adwords

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $76 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need to make sure all of my conversion tracking codes are set up properly on google adwords, facebook advertising, google analytics . I have an online store.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online