need seo 1st page -- 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $120 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 48

Mô Tả Dự Án

Require SEO:

1) 4 keywrods, page1 for 2 of them, page 4 for 2 of them

2) need page 1 next month

3) will pay for ongoing support

In your bid write "i can achieve 1st page results next month" or i will ignore

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online