Còn mở

trafic and Fb Adds - open to bidding

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $82 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

need to be in google page 1 ranking and also help in facebook adds, did u make also landing page? do u know jommla php?

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online