Đã đóng

I would like to hire a SEO Expert

Dự án này đã được trao cho Gamit với giá £152 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Hi,

Im looking for someone with good SEO experience who can provide the basic SEO for me to optimise our new website such as ensuring all headings are correct, pages are titled correctly etc. We are using Wordpress with the X-Theme.

The website url is [url removed, login to view] and we are looking to ensure we capture 'holiday park wifi' as the primary keyword.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online