Đã đóng

I would like to hire a SEO Expert

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $118 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

I have a website and it was getting - initially a good amount of hits - but I havent updated it in two years and I'm about to do a rebrand. Roughly 1210,000 hits / 200,00+ views.

I keep getting notifications from companies I signed up with initially stating there are some errors on the site like links, seo etc. Need someone to go through the website and see what issues there and fix them.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online