I would like to hire a SEO Expert

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

I have a website and it was getting - initially a good amount of hits - but I havent updated it in two years and I'm about to do a rebrand. Roughly 1210,000 hits / 200,00+ views.

I keep getting notifications from companies I signed up with initially stating there are some errors on the site like links, seo etc. Need someone to go through the website and see what issues there and fix them.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online