Đã đóng

I would like to hire a Social Networking Marketer

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $181 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I am releasing a self help- non fiction book in the next 30 days and seeking a social media marketer to manage, grow and pivot my existing platforms to appeal more to the audience in which I am trying to reach. All social media platforms facebook, instagram, twitter, LinkedIn, blogs etc. I am seeking someone to manage for the next 90 days

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online