Đã đóng

Clases SQL avanzado

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €15 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Impartir formación: 2 sesiones (10 horas) de PL/SQL, T-SQL, TRIGGERS, ESQUEMAS, REPORTING, DATA MINING, DATA MART, SSIS, CUBOS ...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online