Đang Thực Hiện

Oracle SQL Reval

Help write SQL querry

Kỹ năng: Oracle, SQL

Xem thêm: write ddl sql oracle, sql oracle script, dotnet sql oracle, capitalize sql oracle, dal sql oracle, freelancer sql oracle project, freelancer sql oracle, sql oracle convertor, convert sql oracle, pay write help section, sql oracle converter

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Fairfield, United States

Mã Dự Án: #13799558

Đã trao cho:

angnut

Hi, I am angelo nutile. I can work for you. Have a nice day. I am a sql developer. Have a nice day.

$15 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

squilla

please elaborate the requirement

$35 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1
$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0