Đã hoàn thành

Oracle SQL Reval

Được trao cho:

angnut

Hi, I am angelo nutile. I can work for you. Have a nice day. I am a sql developer. Have a nice day.

$15 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

squilla

please elaborate the requirement

$35 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0