Còn mở

Quick SQL Query Explanation and adjustments

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $14 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have a simple sql query that runs a report that I need to have explained to me what does what. I also need to adjust it as it is a report that tells me of status changes within a timeframe, and I need to adjust times.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online