Systems Administrator -- 6

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Systems Administrator with three to five years' experience in freebsd, Ubuntu, scripting and automation of systems, as well as developing enterprise-grade clusters for big data and data analytics. Tell us your favourite/preferred development and enterprise stacks for server class and high-availability, fault-tolerant systems. List the previous systems and systems automation that you have done. Tell us about your upgrading and monitoring of previous installs. Send in a summary of the work that you have accomplished, and begin your proposal with "Connect".

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online