Đã đóng

Systems Administrator -- 2

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Systems Administrator with three to five years' experience in freebsd, Ubuntu, scripting and automation of systems, as well as developing enterprise-grade clusters for big data and data analytics. Tell us your favourite/preferred development and enterprise stacks for server class and high-availability, fault-tolerant systems. List the previous systems and systems automation that you have done. Tell us about your upgrading and monitoring of previous installs. Send in a summary of the work that you have accomplished, and begin your proposal with "Connect".

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online