windows web server transfer from old host to new host

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $50 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

We have a website running on .net and sql and we need to transfer from one host to a new host.

Please start your bid with "Waffles" this eliminates bad bidders.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online