Đã hoàn thành

windows web server transfer from old host to new host

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lawrence37 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We have a website running on .net and sql and we need to transfer from one host to a new host.

Please start your bid with "Waffles" this eliminates bad bidders.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online