windows web server transfer from one host to another

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

We have a website running on .net sql and we need to transfer from one host to another.

Please start your bid with "Waffles" this eliminates bad bidders.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online