Đã đóng

Amazon Selling Account, FBA, etc

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $504 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi, I am in the process of launching my website, in order to see the products I plan to sell please check out [url removed, login to view] at the moment I am building it on [url removed, login to view] but eventually it's going to be uploaded to the domain name [url removed, login to view] once the website setup is complete. I did apply for a sellers account at [url removed, login to view] but have not put it to use as of yet. I believe it is a personal account, and not a professional account, but anyways this is where I would need a helping hand. The help I am seeking is the many different ways of selling on amazon especially the FBA method. Well anyway's as you can see I need a professional opinion along with a professional setup.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online